Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Entry với hệ thống phòng thủ Phần 2

Hệ thống này được xây dựng dụa trên cơ sở hình thành 1 trạng thái up hay down trend hoàn chỉnh theo BolingerBand


Điểm Entry này còn được gọi là trade đúng giờ đúng giây đúng đáy đúng đỉnh, Có nghĩa là giống như Entry với hệ thống phòng thủ phần 1 cách 2 vẫn Real Time M5 vẽ Fibo đỉnh đáy sau đó khi tin ra giá tăng mạnh chạm đỉnh chúng ta sẽ Sell và ngược lại chúng ta sẽ Buy nếu tin ra giá giảm mạnh chạm đáy nhưng có 1 điều cần lưu ý khi áp dụng đó chính là giá trước tin ở trạng thái trung lập tức nằm giữa màn hình M5 và điểm chốt lời là 25pip hoặc theo Fibo đỉnh đáy M5

Hãy xem lại Video tiền đề của cách Entry này 


Và ngày hôm qua của cặp AUDUSD sau khi đã Update phương pháp entryKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét