Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 8-6-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: quay trở xuống. Điểm xoay: 1,1270 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1270 với mục tiêu 1,1220 & 1,1205.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1270, có thể tới 1,1285 & 1,1305.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,2920 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2920 với mục tiêu 1,2995 & 1,3015.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2920, có thể tới 1,2895 & 1,2875.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 109,35 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,35 với mục tiêu 110,05 & 110,35.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 109,35, có thể tới 109,15 & 108,70.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7520. Điểm xoay: 0,7520
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7520 với mục tiêu 0,7565 & 0,7580.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7520, có thể tới 0,7500 & 0,7460.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 Gold spot trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1291,00
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1291,00 với mục tiêu 1282,00 & 1277,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1291,00, có thể tới 1295,00 & 1300,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 46,67
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 46,67 với mục tiêu 45,65 & 45,25.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 46,67, có thể tới 46,95 & 47,57.
 Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét