Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 13-6-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,1210 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1210 với mục tiêu 1,1160 & 1,1135.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1210, có thể tới 1,1230 & 1,1250.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 GBP/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,2720 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2720 với mục tiêu 1,2635 & 1,2600.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2720, có thể tới 1,2770 & 1,2825.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 1,2635 bị vượt qua, ngắm tới 1,2600.

 USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 110,10. Điểm xoay: 110,10
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 110,10 với mục tiêu 109,60 & 109,35.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 110,10, có thể tới 110,45 & 110,80.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 110,10 giới hạn khả năng tăng giá.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 0,7535 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7535 với mục tiêu 0,7565 & 0,7580.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7535, có thể tới 0,7520 & 0,7500.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1271,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1271,00 với mục tiêu 1263,00 & 1258,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1271,00, có thể tới 1276,00 & 1280,00.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1271,00 giới hạn khả năng tăng giá.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 45,67
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 45,67 với mục tiêu 46,75 & 47,10.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 45,67, có thể tới 45,20 & 44,60.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét