Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 22-6-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: tiếp tục tăng. Điểm xoay: 1,1135
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1135 với mục tiêu 1,1185 & 1,1210.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1135, có thể tới 1,1115 & 1,1080.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2635. Điểm xoay: 1,2635
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2635 với mục tiêu 1,2680 & 1,2710.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2635, có thể tới 1,2615 & 1,2585.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 111,45
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,45 với mục tiêu 110,85 & 110,60.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,45, có thể tới 111,75 & 112,10.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7575 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7575 với mục tiêu 0,7530 & 0,7510.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7575, có thể tới 0,7600 & 0,7625.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 0,7575 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

 Gold spot trong ngày: mức tăng trong khả năng. Điểm xoay: 1241,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1241,00 với mục tiêu 1257,00 & 1260,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1241,00, có thể tới 1237,50 & 1232,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

 Crude Oil (WTI) (Q7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 43,25
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 43,25 với mục tiêu 42,00 & 41,60.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 43,25, có thể tới 44,20 & 44,70.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

Nami trợ thủ đắc lực trong trading: https://goo.gl/Hzppqt
Mở tài khoản để trải nghiệm tại Pepperstone: https://goo.gl/e1y30J
Mở tài khoản để trải nghiệm tại Axitrader : https://goo.gl/bEYnbs
Mở tài khoản để trải nghiệm tại FXPro Master IB VangSaiGon : https://goo.gl/Yz9kk3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét