Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 10-5-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,0900 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0900 với mục tiêu 1,0860 & 1,0830.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0900, có thể tới 1,0915 & 1,0935.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,2920
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2920 với mục tiêu 1,2985 & 1,3020.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2920, có thể tới 1,2900 & 1,2875.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 USD/JPY trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật. Điểm xoay: 113,55
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 113,55 với mục tiêu 114,35 & 114,70.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 113,55, có thể tới 113,10 & 112,85.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7375. Điểm xoay: 0,7375 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7375 với mục tiêu 0,7345 & 0,7325.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7375, có thể tới 0,7400 & 0,7425.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 0,7375 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

 Gold spot trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1218,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1218,50 với mục tiêu 1228,50 & 1234,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1218,50, có thể tới 1214,00 & 1210,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 46,75
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 46,75 với mục tiêu 45,30 & 44,85.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 46,75, có thể tới 47,30 & 47,75.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét