Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 10-5-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,0915. Điểm xoay: 1,0915
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0915 với mục tiêu 1,0860 & 1,0830.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0915, có thể tới 1,0935 & 1,0950.
 Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2960. Điểm xoay: 1,2960 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2960 với mục tiêu 1,2920 & 1,2900.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2960, có thể tới 1,2985 & 1,3020.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,2960 giới hạn khả năng tăng giá.

 USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 114,05. Điểm xoay: 114,05
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 114,05 với mục tiêu 113,55 & 113,10.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 114,05, có thể tới 114,35 & 114,70.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 114,05 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

 AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7375. Điểm xoay: 0,7375 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7375 với mục tiêu 0,7325 & 0,7300.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7375, có thể tới 0,7400 & 0,7425.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 0,7375 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

 Gold spot trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng. Điểm xoay: 1224,50
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1224,50 với mục tiêu 1214,00 & 1210,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1224,50, có thể tới 1228,50 & 1234,50.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1224,50 giới hạn khả năng tăng giá.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 46,75
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 46,75 với mục tiêu 45,30 & 44,85.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 46,75, có thể tới 47,30 & 47,75.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét