Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 1-5-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: 1,0880 là tỷ giá hỗ trợ intraday. Điểm xoay: 1,0880 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0880 với mục tiêu 1,0920 & 1,0935.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0880, có thể tới 1,0850 & 1,0815.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,0880 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 GBP/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật. Điểm xoay: 1,2890 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2890 với mục tiêu 1,2950 & 1,2970.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2890, có thể tới 1,2860 & 1,2830.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.

 USD/JPY trong ngày: hướng tới tỷ giá 112,45. Điểm xoay: 111,55
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,55 với mục tiêu 112,15 & 112,45.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 111,55, có thể tới 111,20 & 111,00.
 Tư vấn kĩ thuật: sự vượt qua mốc 111,55 là dấu hiệu tốt đế mở đường tới mốc 112,15.

 AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 0,7490 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7490 với mục tiêu 0,7525 & 0,7545.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7490, có thể tới 0,7470 & 0,7440.
 Tư vấn kĩ thuật: xu hướng tăng giá.

 Gold spot trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1266,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1266,00 với mục tiêu 1261,00 & 1257,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1266,00, có thể tới 1271,00 & 1274,50.
 Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1266,00 khả năng quay về 1261,00 là rất lớn.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 49,30
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 49,30 với mục tiêu 48,85 & 48,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 49,30, có thể tới 49,50 & 49,80.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
Mở tài khoản để trải nghiệm tại Pepperstone: https://goo.gl/e1y30J

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét