Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 1-5-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: thận trọng. Điểm xoay: 1,0880 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0880 với mục tiêu 1,0920 & 1,0935.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0880, có thể tới 1,0850 & 1,0815.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2890. Điểm xoay: 1,2890 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2890 với mục tiêu 1,2950 & 1,2970.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2890, có thể tới 1,2860 & 1,2830.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 111,00
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,00 với mục tiêu 111,80 & 112,15.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 111,00, có thể tới 110,65 & 110,30.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: tăng. Điểm xoay: 0,7460 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7460 với mục tiêu 0,7505 & 0,7525.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7460, có thể tới 0,7440 & 0,7420.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

 Gold spot trong ngày: đoạn gẫy của xu hướng tăng. Điểm xoay: 1268,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1268,00 với mục tiêu 1261,00 & 1257,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1268,00, có thể tới 1271,00 & 1274,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bẻ gẫy đường xu thế hướng lên.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 49,50. Điểm xoay: 49,50
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 49,50 với mục tiêu 48,85 & 48,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 49,50, có thể tới 49,80 & 50,20.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.
Mở tài khoản để trải nghiệm tại Pepperstone: https://goo.gl/e1y30J

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét