Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Trading Central ngày 22-3-2017 Phiên Mỹ


EUR/USD trong ngày: quay trở xuống. Điểm xoay: 1,0820 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0820 với mục tiêu 1,0750 & 1,0725.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0820, có thể tới 1,0850 & 1,0875.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,2425 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2425 với mục tiêu 1,2505 & 1,2535.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2425, có thể tới 1,2380 & 1,2335.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 112,25
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 112,25 với mục tiêu 110,90 & 110,35.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 112,25, có thể tới 112,90 & 113,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7695 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7695 với mục tiêu 0,7620 & 0,7600.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7695, có thể tới 0,7720 & 0,7750.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 Gold spot trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1242,80 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1242,80 với mục tiêu 1251,50 & 1255,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1242,80, có thể tới 1239,50 & 1235,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 48,25
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 48,25 với mục tiêu 47,70 & 47,46.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 48,25, có thể tới 48,46 & 48,67.
 Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét