Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Trading Central ngày 22-3-2017 Phiên Âu


EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,0780. Điểm xoay: 1,0780 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0780 với mục tiêu 1,0820 & 1,0850.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0780, có thể tới 1,0750 & 1,0725.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,2425 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2425 với mục tiêu 1,2495 & 1,2535.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2425, có thể tới 1,2380 & 1,2335.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 112,25
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 112,25 với mục tiêu 111,35 & 110,90.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 112,25, có thể tới 112,90 & 113,50.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 112,25 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

 AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 0,7695 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7695 với mục tiêu 0,7640 & 0,7620.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7695, có thể tới 0,7720 & 0,7750.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1239,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1239,50 với mục tiêu 1247,50 & 1251,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1239,50, có thể tới 1235,30 & 1231,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 48,25
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 48,25 với mục tiêu 47,70 & 47,46.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 48,25, có thể tới 48,46 & 48,67.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét