Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 14-3-2017_Phiên Mỹ


EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,0675 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0675 với mục tiêu 1,0620 & 1,0595.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0675, có thể tới 1,0695 & 1,0715.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,2195 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2195 với mục tiêu 1,2100 & 1,2055.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2195, có thể tới 1,2225 & 1,2240.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

 USD/JPY trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 114,70
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 114,70 với mục tiêu 115,50 & 115,75.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 114,70, có thể tới 114,50 & 114,25.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7585. Điểm xoay: 0,7585 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7585 với mục tiêu 0,7530 & 0,7510.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7585, có thể tới 0,7605 & 0,7630.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 Gold spot trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1206,50 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1206,50 với mục tiêu 1198,50 & 1195,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1206,50, có thể tới 1211,00 & 1214,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 Crude Oil (WTI) (J7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 48,90
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 48,90 với mục tiêu 47,88 & 47,47.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 48,90, có thể tới 49,30 & 49,78.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 48,90 giới hạn khả năng tăng giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét