Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 14-3-2017_Phiên Âu
EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,0675 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0675 với mục tiêu 1,0620 & 1,0595.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0675, có thể tới 1,0695 & 1,0715.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 GBP/USD trong ngày: quay trở xuống. Điểm xoay: 1,2195 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2195 với mục tiêu 1,2140 & 1,2100.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2195, có thể tới 1,2225 & 1,2240.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 114,50. Điểm xoay: 114,50
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 114,50 với mục tiêu 115,15 & 115,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 114,50, có thể tới 114,25 & 113,90.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7585. Điểm xoay: 0,7585 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7585 với mục tiêu 0,7545 & 0,7530.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7585, có thể tới 0,7605 & 0,7630.
 Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1206,50. Điểm xoay: 1206,50 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1206,50 với mục tiêu 1199,00 & 1195,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1206,50, có thể tới 1211,00 & 1214,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 Crude Oil (WTI) (J7) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 48,90. Điểm xoay: 48,90
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 48,90 với mục tiêu 47,47 & 47,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 48,90, có thể tới 49,30 & 49,78.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét