Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Chiến lược giao dịch với đường trung bình

Chiến lược giao dịch với đường trung bình-là một hệ thống đơn giản dựa trên mức giao cắt nhau của hai chỉ số tiêu chuẩn — FAST EMA và Slow EMA .
Tính năng
Chiến lược này rất dễ dàng để làm theo.
Sử dụng Chỉ báo đơn giản.
Rất dễ dàng để thiết lập Stoploss
Moving averages thường chậm — có thể đến 10 nến.
Không hiệu quả khi thị trường sideway.
Thiết lập chiến lược
Bất kỳ cặp tiền tệ nào và khung thời gian nào (nên sử dụng cho giao dịch trung hạn Daily) .
Thêm một chỉ báo vào biểu đồ nến exponential moving average, thiết lập period =  9, Apply To: Close, chọn màu đỏ (không bắt buộc)-đây là đường di chuyển trung bình nhanh Fast MA (FMA).
Thêm một chỉ báo vào biểu đồ nến exponential moving average, thiết lập period=14, Aplly To: Closed, chọn màu xanh (tùy chọn)-đây là đường di chuyển trung bình chậm Slow MA (SMA).
Điều kiện để vào lệnh
Buy khi FMA vượt SMA từ bên dưới.
Sell khi FMA vượt SMA từ trên cao.
Điều kiện để thoát trạng thái
Stoploss cho lệnh Buy nên được thiết lập tại giá thấp nhất nến cuối cùng trước khi xãy ra điểm giao nhau.
Stoploss cho lệnh Sell nên được thiết lập tại giá cao nhất nến cuối cùng trước khi xãy ra điểm giao nhau.
Lợi nhuận nên phụ thuộc vào sự dừng lỗ và nên không ít hơn điểm Stoploss. Tác giả khuyên bạn nên thiết lập TP = 1,5 * SL hoặc 2 * SL .
Nếu xuất hiện điểm giao nhau trước khi Stoploss hoặc Target được kích hoạt, nên đóng các vị trí.
Ví dụ
Moving Average Cross Strategy Example Chart
Như đã thấy trên biểu đồ ví dụ, điều kiện vào lệnh là khá rõ ràng và với tỷ lệ TP/SL thích hợp, chiến lược này có thể mang đến cho bạn lợi nhuận khá.
Sử dụng chiến lược này có nguy cơ thua lỗ . Tác giả không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan với việc sử dụng bất kỳ chiến lược được trình bày trên trang web. Nó không được khuyến khích sử dụng chiến lược này trên tài khoản thực mà bạn hãy trải nghiệm nó trên tài khoản Demo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét