Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Chiến lược giao dịch với phân kỳ MACD

MACD phân kỳ là một trong những hệ thống đáng tin cậy và dựa trên chỉ báo MACD tiêu chuẩn. Trên thực tế, việc phân kỳ giữa MACD line và tỷ lệ cặp tiền tệ là các tín hiệu cơ bản trong chiến lược này. Hệ thống này có điểm vào và ra khá mờ, nhưng rất dễ dàng để phát hiện các tín hiệu và các trades có thể có lợi nhuận rất tốt, vì nó giúp để bắt lực Pull-back và xu hướng đảo chiều. 
Tính năng
Dễ dàng phát hiện tín hiệu
Chỉ có một chỉ số tiêu chuẩn được sử dụng.
Tiềm năng lợi nhuận tốt về vị trí. 
Take-Profit và dừng lỗ mức khá vô thời hạn. 
Hiếm khi xảy ra trên các chart dài hạn. 
Thiết lập chiến lược
Bất kỳ cặp tiền tệ và khung thời gian nên làm việc. Nhưng khung thời gian ngắn hơn được đề nghị, vì nó mang lại nhiều cơ hội hơn (Khung thời gian đề nghị là M15)
Thêm chỉ báo MACD (di chuyển trung bình tụ/phân kỳ) vào chart, thiết lập Fast EMA-12, Slow EMA 26 và MACD SMA-9; Apply to Close.

Điều kiện Entry
Buy khi giá cả cho thấy một xu hướng hướng giảm và chỉ số MACD cho thấy một xu hướng tăng.
Sell khi giá cho thấy một xu hướng tăng và các chỉ số MACD cho thấy một xu hướng hướng giảm.
Điều kiện thoát lệnh
Thiết lập mức Stoploss cho lệnh tại các mức Support đối với lệnh Buy, hoặc mức kháng cự gần đó đối với lệnh Sell.
Thiết lập mức Take-profit ở kháng cự kế tiếp cho lệnh Buy, hoặc mức hỗ trợ kế tiếp cho lệnh Sell.
Nếu hệ thống này tạo ra một tín hiệu đảo ngược- ưu tiên đóng lệnh ngay .
Ví dụ

Biểu đồ ví dụ chiến lược MACD phân kỳ
Biểu đồ ví dụ là EUR/USD cặp tiền tệ tại M15 khung thời gian. Như đã thấy trên chart, giá giảm trong một xu hướng hướng giảm, trong khi các chỉ số MACD đã tăng trong một xu hướng tăng trong khoảng thời gian khá dài. Điểm được đánh dấu ở cấp độ, nơi nó trở nên rõ ràng rằng xu hướng trên chart. Stoploss thiết lập đến mức hỗ trợ được hình thành bởi mô hình đáy-đôi , trong khi mức Target, lợi nhuận đã được thiết lập đến mức kháng cự được thành lập bởi hướng giảm xu hướng ngắn ngủi Pull-back. Tỷ lệ TP/SL là khá tốt ở đây-khoảng 1.5.
Sử dụng chiến lược này có nguy cơ thua lỗ . Tác giả không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan với việc sử dụng bất kỳ chiến lược được trình bày trên trang web. Nó không được khuyến khích sử dụng chiến lược này trên tài khoản thực mà bạn hãy trải nghiệm nó trên tài khoản Demo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét