Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 8-6-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1240. Điểm xoay: 1,1240
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1240 với mục tiêu 1,1285 & 1,1305.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1240, có thể tới 1,1220 & 1,1205.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,1240 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời. 

GBP/USD trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng. Điểm xoay: 1,2920 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2920 với mục tiêu 1,2975 & 1,2995.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2920, có thể tới 1,2895 & 1,2875.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 109,15 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,15 với mục tiêu 110,35 & 110,80.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 109,15, có thể tới 108,70 & 108,30.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7520. Điểm xoay: 0,7520 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7520 với mục tiêu 0,7565 & 0,7580.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7520, có thể tới 0,7500 & 0,7460.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7520 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1291,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1291,00 với mục tiêu 1282,00 & 1277,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1291,00, có thể tới 1295,00 & 1300,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 46,67
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 46,67 với mục tiêu 45,65 & 45,25.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 46,67, có thể tới 46,95 & 47,57.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bẻ gẫy đường xu thế hướng lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét