Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 6-6-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1285. Điểm xoay: 1,1285 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1285 với mục tiêu 1,1230 & 1,1200.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1285, có thể tới 1,1330 & 1,1370.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,1285 giới hạn khả năng tăng giá.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,2875 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2875 với mục tiêu 1,2965 & 1,2995.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2875, có thể tới 1,2850 & 1,2830.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 110,35
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 110,35 với mục tiêu 109,45 & 109,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 110,35, có thể tới 110,80 & 111,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 0,7455 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7455 với mục tiêu 0,7515 & 0,7535.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7455, có thể tới 0,7420 & 0,7390.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1283,00
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1283,00 với mục tiêu 1293,00 & 1297,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1283,00, có thể tới 1277,50 & 1273,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 47,70
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 47,70 với mục tiêu 46,75 & 46,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 47,70, có thể tới 48,10 & 48,40.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 47,70 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 46,75.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét