Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 5-6-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,1250 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1250 với mục tiêu 1,1290 & 1,1330.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1250, có thể tới 1,1225 & 1,1200.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng. Điểm xoay: 1,2905 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2905 với mục tiêu 1,2850 & 1,2830.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2905, có thể tới 1,2920 & 1,2945.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 110,80
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 110,80 với mục tiêu 110,20 & 109,85.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 110,80, có thể tới 111,00 & 111,20.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 0,7440
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7440 với mục tiêu 0,7495 & 0,7515.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7440, có thể tới 0,7415 & 0,7390.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 Gold spot trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1273,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1273,50 với mục tiêu 1287,00 & 1291,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1273,50, có thể tới 1269,00 & 1266,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 47,65. Điểm xoay: 47,65
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,65 với mục tiêu 48,40 & 48,65.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 47,65, có thể tới 47,34 & 47,00.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 47,65 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét