Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 5-6-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,1225
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1225 với mục tiêu 1,1290 & 1,1330.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1225, có thể tới 1,1200 & 1,1170.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,2905 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2905 với mục tiêu 1,2850 & 1,2830.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2905, có thể tới 1,2920 & 1,2945.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 1,2850 bị vượt qua, ngắm tới 1,2830.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 111,00
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,00 với mục tiêu 110,20 & 109,85.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,00, có thể tới 111,20 & 111,40.
 Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 0,7415 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7415 với mục tiêu 0,7460 & 0,7475.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7415, có thể tới 0,7390 & 0,7370.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1273,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1273,50 với mục tiêu 1284,50 & 1287,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1273,50, có thể tới 1269,00 & 1266,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 47,65
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,65 với mục tiêu 48,65 & 49,15.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 47,65, có thể tới 47,34 & 47,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét