Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 21-6-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1165
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1165 với mục tiêu 1,1115 & 1,1080.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1165, có thể tới 1,1185 & 1,1210.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,2675 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2675 với mục tiêu 1,2550 & 1,2500.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2675, có thể tới 1,2725 & 1,2760.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 111,80
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,80 với mục tiêu 110,85 & 110,60.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,80, có thể tới 112,10 & 112,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7585 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7585 với mục tiêu 0,7550 & 0,7530.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7585, có thể tới 0,7600 & 0,7630.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 Gold spot trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1248,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1248,00 với mục tiêu 1241,00 & 1237,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1248,00, có thể tới 1252,00 & 1257,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (Q7) trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 44,00
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 44,00 với mục tiêu 42,50 & 42,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 44,00, có thể tới 44,70 & 45,30.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 44,00 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 42,50.

Nami trợ thủ đắc lực trong trading: https://goo.gl/Hzppqt
Mở tài khoản để trải nghiệm tại Pepperstone: https://goo.gl/e1y30J
Mở tài khoản để trải nghiệm tại Axitrader : https://goo.gl/bEYnbs
Mở tài khoản để trải nghiệm tại FXPro Master IB VangSaiGon : https://goo.gl/Yz9kk3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét