Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 20-6-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1185
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1185 với mục tiêu 1,1130 & 1,1100.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1185, có thể tới 1,1210 & 1,1230.
 Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1185 khả năng quay về 1,1130 là rất lớn.

 GBP/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,2760 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2760 với mục tiêu 1,2660 & 1,2635.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2760, có thể tới 1,2790 & 1,2815.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 USD/JPY trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 111,15
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,15 với mục tiêu 112,10 & 112,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 111,15, có thể tới 110,85 & 110,60.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 AUD/USD trong ngày: tăng. Điểm xoay: 0,7580
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7580 với mục tiêu 0,7630 & 0,7655.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7580, có thể tới 0,7565 & 0,7550.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1250,00. Điểm xoay: 1250,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1250,00 với mục tiêu 1240,00 & 1237,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1250,00, có thể tới 1257,00 & 1261,00.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1250,00 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 44,75
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 44,75 với mục tiêu 43,90 & 43,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 44,75, có thể tới 45,20 & 45,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

Nami trợ thủ đắc lực trong trading: https://goo.gl/Hzppqt
Mở tài khoản để trải nghiệm tại Pepperstone: https://goo.gl/e1y30J
Mở tài khoản để trải nghiệm tại Axitrader : https://goo.gl/bEYnbs
Mở tài khoản để trải nghiệm tại FXPro Master IB VangSaiGon : https://goo.gl/Yz9kk3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét