Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 2-6-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,1200 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1200 với mục tiêu 1,1235 & 1,1255.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1200, có thể tới 1,1170 & 1,1150.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: thận trọng. Điểm xoay: 1,2865 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2865 với mục tiêu 1,2900 & 1,2920.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2865, có thể tới 1,2830 & 1,2785.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.

 USD/JPY trong ngày: tiếp tục tăng. Điểm xoay: 111,15
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,15 với mục tiêu 111,70 & 111,95.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 111,15, có thể tới 110,85 & 110,65.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7400. Điểm xoay: 0,7400
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7400 với mục tiêu 0,7365 & 0,7350.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7400, có thể tới 0,7420 & 0,7440.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 0,7400 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

 Gold spot trong ngày: đoạn gẫy của xu hướng tăng. Điểm xoay: 1264,50 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1264,50 với mục tiêu 1256,50 & 1253,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1264,50, có thể tới 1268,80 & 1272,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 49,00
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 49,00 với mục tiêu 47,35 & 46,85.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 49,00, có thể tới 49,40 & 49,85.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét