Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 19-6-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,1165
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1165 với mục tiêu 1,1210 & 1,1230.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1165, có thể tới 1,1130 & 1,1110.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2730. Điểm xoay: 1,2730 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2730 với mục tiêu 1,2815 & 1,2870.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2730, có thể tới 1,2680 & 1,2635.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 110,60
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,60 với mục tiêu 111,40 & 111,70.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 110,60, có thể tới 110,35 & 109,90.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 0,7600 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7600 với mục tiêu 0,7635 & 0,7655.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7600, có thể tới 0,7585 & 0,7565.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 Gold spot trong ngày: dưới áp lực.Điểm xoay: 1261,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1261,00 với mục tiêu 1247,50 & 1241,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1261,00, có thể tới 1266,00 & 1271,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 44,42
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 44,42 với mục tiêu 44,95 & 45,20.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 44,42, có thể tới 44,15 & 43,75.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Nami trợ thủ đắc lực trong trading: https://goo.gl/Hzppqt
Mở tài khoản để trải nghiệm tại Pepperstone: https://goo.gl/e1y30J
Mở tài khoản để trải nghiệm tại Axitrader : https://goo.gl/bEYnbs
Mở tài khoản để trải nghiệm tại FXPro Master IB VangSaiGon : https://goo.gl/Yz9kk3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét