Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 15-6-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1250 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1250 với mục tiêu 1,1195 & 1,1180.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1250, có thể tới 1,1280 & 1,1300.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2720. Điểm xoay: 1,2720 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2720 với mục tiêu 1,2780 & 1,2815.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2720, có thể tới 1,2680 & 1,2635.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2720 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 109,20 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,20 với mục tiêu 109,95 & 110,30.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 109,20, có thể tới 108,90 & 108,70.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 109,20 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 AUD/USD trong ngày: không ổn đinh. Điểm xoay: 0,7580 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7580 với mục tiêu 0,7635 & 0,7660.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7580, có thể tới 0,7565 & 0,7545.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7580 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng có giới hạn. Điểm xoay: 1257,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1257,00 với mục tiêu 1271,00 & 1275,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1257,00, có thể tới 1253,50 & 1251,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 45,20. Điểm xoay: 45,20
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 45,20 với mục tiêu 44,15 & 43,75.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 45,20, có thể tới 45,50 & 45,80.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

Nami trợ thủ đắc lực trong trading: https://goo.gl/Hzppqt
Mở tài khoản để trải nghiệm tại Pepperstone: https://goo.gl/e1y30J
Mở tài khoản để trải nghiệm tại Axitrader : https://goo.gl/bEYnbs
Mở tài khoản để trải nghiệm tại FXPro Master IB VangSaiGon : https://goo.gl/Yz9kk3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét