Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 14-6-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,1190
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1190 với mục tiêu 1,1230 & 1,1250.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1190, có thể tới 1,1180 & 1,1160.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: quay trở xuống. Điểm xoay: 1,2800 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2800 với mục tiêu 1,2705 & 1,2680.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2800, có thể tới 1,2825 & 1,2870.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 109,85. Điểm xoay: 109,85 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,85 với mục tiêu 110,25 & 110,45.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 109,85, có thể tới 109,60 & 109,35.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 0,7540 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7540 với mục tiêu 0,7590 & 0,7610.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7540, có thể tới 0,7525 & 0,7515.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1270,50. Điểm xoay: 1270,50 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1270,50 với mục tiêu 1262,50 & 1258,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1270,50, có thể tới 1276,00 & 1280,00.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1270,50 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1262,50.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 45,65. Điểm xoay: 45,65
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 45,65 với mục tiêu 46,40 & 46,75.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 45,65, có thể tới 45,30 & 44,80.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét