Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 14-6-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,1180
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1180 với mục tiêu 1,1230 & 1,1250.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1180, có thể tới 1,1160 & 1,1135.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,2680 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2680 với mục tiêu 1,2770 & 1,2825.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2680, có thể tới 1,2635 & 1,2600.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 109,85. Điểm xoay: 109,85 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,85 với mục tiêu 110,25 & 110,45.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 109,85, có thể tới 109,60 & 109,35.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7550. Điểm xoay: 0,7550 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7550 với mục tiêu 0,7525 & 0,7515.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7550, có thể tới 0,7565 & 0,7580.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 0,7550 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

 Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1270,50. Điểm xoay: 1270,50 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1270,50 với mục tiêu 1262,50 & 1258,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1270,50, có thể tới 1276,00 & 1280,00.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1270,50 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1262,50.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 45,65. Điểm xoay: 45,65
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 45,65 với mục tiêu 46,40 & 46,75.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 45,65, có thể tới 45,30 & 44,80.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét