Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Trading Central ngày 1-6-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,1200 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1200 với mục tiêu 1,1255 & 1,1290.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1200, có thể tới 1,1170 & 1,1150.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 GBP/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,2895 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2895 với mục tiêu 1,2830 & 1,2785.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2895, có thể tới 1,2925 & 1,2965.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 110,70
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,70 với mục tiêu 111,25 & 111,45.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 110,70, có thể tới 110,50 & 110,30.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7440 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7440 với mục tiêu 0,7385 & 0,7365.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7440, có thể tới 0,7455 & 0,7470.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1265,00. Điểm xoay: 1265,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1265,00 với mục tiêu 1270,50 & 1274,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1265,00, có thể tới 1262,00 & 1259,25.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1265,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tiếp tục tăng. Điểm xoay: 47,75
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,75 với mục tiêu 49,40 & 49,85.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 47,75, có thể tới 47,15 & 46,65.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét