Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 8-5-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: quay trở xuống. Điểm xoay: 1,1000 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1000 với mục tiêu 1,0920 & 1,0900.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1000, có thể tới 1,1020 & 1,1050.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2940. Điểm xoay: 1,2940 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2940 với mục tiêu 1,2990 & 1,3020.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2940, có thể tới 1,2925 & 1,2900.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2940 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời. 

USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 112,45
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,45 với mục tiêu 112,85 & 113,05.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 112,45, có thể tới 112,10 & 111,90.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7425 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7425 với mục tiêu 0,7380 & 0,7360.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7425, có thể tới 0,7445 & 0,7465.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 Gold spot trong ngày: mức tăng dự đoán. Điểm xoay: 1221,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1221,00 với mục tiêu 1236,00 & 1241,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1221,00, có thể tới 1216,00 & 1210,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 45,90
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 45,90 với mục tiêu 47,00 & 47,30.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 45,90, có thể tới 45,30 & 44,85.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 45,90 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét