Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 8-5-2017 Phiên Âu

Mở tài khoản để trải nghiệm tại Pepperstone: https://goo.gl/e1y30J
EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,0950. Điểm xoay: 1,0950 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0950 với mục tiêu 1,1000 & 1,1020.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0950, có thể tới 1,0920 & 1,0900.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,0950 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời. 

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2940. Điểm xoay: 1,2940 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2940 với mục tiêu 1,2990 & 1,3020.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2940, có thể tới 1,2925 & 1,2900.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2940 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 112,45
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,45 với mục tiêu 113,05 & 113,30.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 112,45, có thể tới 112,10 & 111,90.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7425 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7425 với mục tiêu 0,7380 & 0,7360.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7425, có thể tới 0,7445 & 0,7465.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 Gold spot trong ngày: tăng. Điểm xoay: 1221,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1221,00 với mục tiêu 1236,00 & 1241,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1221,00, có thể tới 1216,00 & 1210,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 45,90. Điểm xoay: 45,90
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 45,90 với mục tiêu 47,30 & 47,75.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 45,90, có thể tới 45,30 & 44,85.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét