Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 4-5-2017 Phiên Mỹ

Mở tài khoản để trải nghiệm tại Pepperstone: https://goo.gl/e1y30J
EUR/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật. Điểm xoay: 1,0880 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0880 với mục tiêu 1,0940 & 1,0950.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0880, có thể tới 1,0860 & 1,0840.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 GBP/USD trong ngày: tăng. Điểm xoay: 1,2845 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2845 với mục tiêu 1,2900 & 1,2930.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2845, có thể tới 1,2820 & 1,2800.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 112,50
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,50 với mục tiêu 112,90 & 113,15.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 112,50, có thể tới 112,25 & 111,95.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7440
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7440 với mục tiêu 0,7385 & 0,7360.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7440, có thể tới 0,7465 & 0,7480.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1241,50 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1241,50 với mục tiêu 1227,00 & 1222,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1241,50, có thể tới 1245,00 & 1250,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 48,00
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 48,00 với mục tiêu 46,95 & 46,65.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 48,00, có thể tới 48,25 & 48,55.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét