Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 4-5-2017 Phiên Âu

Mở tài khoản để trải nghiệm tại Pepperstone: https://goo.gl/e1y30J
EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,0910. Điểm xoay: 1,0910 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0910 với mục tiêu 1,0880 & 1,0860.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0910, có thể tới 1,0925 & 1,0940.
 Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 GBP/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,2900 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2900 với mục tiêu 1,2860 & 1,2840.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2900, có thể tới 1,2930 & 1,2950.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 112,25
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,25 với mục tiêu 112,90 & 113,15.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 112,25, có thể tới 111,95 & 111,75.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7455
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7455 với mục tiêu 0,7385 & 0,7360.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7455, có thể tới 0,7480 & 0,7500.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 0,7455 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

 Gold spot trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1245,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1245,00 với mục tiêu 1234,00 & 1230,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1245,00, có thể tới 1250,00 & 1254,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 48,20. Điểm xoay: 48,20
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 48,20 với mục tiêu 47,30 & 46,95.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 48,20, có thể tới 48,55 & 48,90.
 Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét