Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 31-5-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1165.



 Điểm xoay: 1,1165
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1165 với mục tiêu 1,1205 & 1,1225.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1165, có thể tới 1,1150 & 1,1130.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,1165 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời. 

GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2840.



 Điểm xoay: 1,2840 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2840 với mục tiêu 1,2785 & 1,2740.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2840, có thể tới 1,2880 & 1,2925.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,2840 giới hạn khả năng tăng giá.

 USD/JPY trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.



 Điểm xoay: 110,70
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,70 với mục tiêu 111,25 & 111,45.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 110,70, có thể tới 110,50 & 110,30.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.



 Điểm xoay: 0,7470
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7470 với mục tiêu 0,7440 & 0,7425.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7470, có thể tới 0,7485 & 0,7495.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 0,7440 bị vượt qua, ngắm tới 0,7425.

 Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1265,00.



 Điểm xoay: 1265,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1265,00 với mục tiêu 1256,75 & 1254,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1265,00, có thể tới 1268,00 & 1270,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: dưới áp lực.



 Điểm xoay: 50,28
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 50,28 với mục tiêu 48,90 & 48,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 50,28, có thể tới 50,83 & 51,22.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 50,28 giới hạn khả năng tăng giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét