Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 30-5-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng. Điểm xoay: 1,1165
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1165 với mục tiêu 1,1105 & 1,1090.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1165, có thể tới 1,1190 & 1,1225.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 GBP/USD trong ngày: tăng. Điểm xoay: 1,2795 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2795 với mục tiêu 1,2890 & 1,2925.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2795, có thể tới 1,2770 & 1,2740.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 USD/JPY trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng. Điểm xoay: 111,20
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,20 với mục tiêu 110,75 & 110,55.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,20, có thể tới 111,45 & 111,70.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: tăng. Điểm xoay: 0,7415 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7415 với mục tiêu 0,7470 & 0,7485.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7415, có thể tới 0,7400 & 0,7385.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 Gold spot trong ngày: đoạn gẫy của xu hướng tăng. Điểm xoay: 1268,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1268,00 với mục tiêu 1261,20 & 1259,50.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1268,00, có thể tới 1270,50 & 1274,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bẻ gẫy đường xu thế hướng lên.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 49,50. Điểm xoay: 49,50
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 49,50 với mục tiêu 50,28 & 50,83.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 49,50, có thể tới 48,90 & 48,18.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 49,50 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét