Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 30-5-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,1165
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1165 với mục tiêu 1,1115 & 1,1090.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1165, có thể tới 1,1190 & 1,1225.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,2850 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2850 với mục tiêu 1,2770 & 1,2740.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2850, có thể tới 1,2890 & 1,2925.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 1,2770 bị vượt qua, ngắm tới 1,2740.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 111,20
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,20 với mục tiêu 110,55 & 110,20.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,20, có thể tới 111,45 & 111,70.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 0,7450 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7450 với mục tiêu 0,7400 & 0,7385.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7450, có thể tới 0,7470 & 0,7485.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1264,00. Điểm xoay: 1264,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1264,00 với mục tiêu 1271,00 & 1274,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1264,00, có thể tới 1259,50 & 1254,00.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1264,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 49,50
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 49,50 với mục tiêu 50,56 & 51,15.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 49,50, có thể tới 48,90 & 48,18.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét