Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 3-5-2017 Phiên Mỹ

Mở tài khoản để trải nghiệm tại Pepperstone: https://goo.gl/e1y30J
EUR/USD trong ngày: thận trọng. Điểm xoay: 1,0905
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0905 với mục tiêu 1,0925 & 1,0945.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0905, có thể tới 1,0885 & 1,0870.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.

 GBP/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,2950 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2950 với mục tiêu 1,2880 & 1,2860.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2950, có thể tới 1,2965 & 1,2995.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 111,90
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,90 với mục tiêu 112,30 & 112,55.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 111,90, có thể tới 111,75 & 111,55.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7515 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7515 với mục tiêu 0,7470 & 0,7445.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7515, có thể tới 0,7550 & 0,7570.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1252,00. Điểm xoay: 1252,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1252,00 với mục tiêu 1258,00 & 1261,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1252,00, có thể tới 1250,00 & 1247,00.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1252,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 48,18. Điểm xoay: 48,18
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 48,18 với mục tiêu 47,35 & 46,95.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 48,18, có thể tới 48,55 & 48,90.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 48,18 giới hạn khả năng tăng giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét