Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 3-5-2017 Phiên Âu

Mở tài khoản để trải nghiệm tại Pepperstone: https://goo.gl/e1y30J
EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1,0905 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0905 với mục tiêu 1,0945 & 1,0960.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0905, có thể tới 1,0885 & 1,0870.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 GBP/USD trong ngày: quay trở xuống. Điểm xoay: 1,2950 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2950 với mục tiêu 1,2880 & 1,2860.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2950, có thể tới 1,2965 & 1,2995.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 111,75. Điểm xoay: 111,75
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,75 với mục tiêu 112,30 & 112,55.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 111,75, có thể tới 111,55 & 111,20.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

 AUD/USD trong ngày: quay trở xuống. Điểm xoay: 0,7550 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7550 với mục tiêu 0,7490 & 0,7470.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7550, có thể tới 0,7570 & 0,7590.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 Gold spot trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1259,50 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1259,50 với mục tiêu 1252,00 & 1250,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1259,50, có thể tới 1261,50 & 1264,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 47,75. Điểm xoay: 47,75
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,75 với mục tiêu 48,20 & 48,55.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 47,75, có thể tới 47,35 & 47,10.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét