Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 29-5-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,1195
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1195 với mục tiêu 1,1145 & 1,1115.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1195, có thể tới 1,1230 & 1,1250.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,2850 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2850 với mục tiêu 1,2770 & 1,2740.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2850, có thể tới 1,2890 & 1,2925.
 Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 111,45. Điểm xoay: 111,45
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,45 với mục tiêu 111,05 & 110,80.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,45, có thể tới 111,70 & 111,95.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 111,45 giới hạn khả năng tăng giá.

 AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 0,7460 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7460 với mục tiêu 0,7430 & 0,7415.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7460, có thể tới 0,7485 & 0,7510.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 0,7430 bị vượt qua, ngắm tới 0,7415.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1264,00
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1264,00 với mục tiêu 1271,00 & 1274,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1264,00, có thể tới 1259,50 & 1254,00.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1264,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 49,25
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 49,25 với mục tiêu 50,15 & 50,55.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 49,25, có thể tới 48,80 & 48,18.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét