Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 26-5-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: sự củng cố. Điểm xoay: 1,1250 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1250 với mục tiêu 1,1180 & 1,1160.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1250, có thể tới 1,1280 & 1,1300.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,1250 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

 GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,2925 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2925 với mục tiêu 1,2835 & 1,2800.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2925, có thể tới 1,2945 & 1,2970.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,2925 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1,2835.

 USD/JPY trong ngày: đoạn gẫy của xu hướng tăng. Điểm xoay: 111,70
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,70 với mục tiêu 111,17 & 111,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,70, có thể tới 111,80 & 111,95.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

 AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 0,7460 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7460 với mục tiêu 0,7410 & 0,7400.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7460, có thể tới 0,7475 & 0,7495.
 Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 0,7460 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

 Gold spot trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1253,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1253,50 với mục tiêu 1259,50 & 1263,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1253,50, có thể tới 1251,00 & 1248,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 49,40
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 49,40 với mục tiêu 48,05 & 47,65.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 49,40, có thể tới 49,90 & 50,55.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét