Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 25-5-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1210. Điểm xoay: 1,1210 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1210 với mục tiêu 1,1250 & 1,1280.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1210, có thể tới 1,1170 & 1,1145.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

 GBP/USD trong ngày: thận trọng. Điểm xoay: 1,2960 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2960 với mục tiêu 1,3015 & 1,3040.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2960, có thể tới 1,2925 & 1,2900.
 Tư vấn kĩ thuật: thời điểm quan trọng để có lợi nhuận.

 USD/JPY trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng. Điểm xoay: 111,45
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,45 với mục tiêu 111,90 & 112,20.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 111,45, có thể tới 111,10 & 110,80.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 0,7490
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7490 với mục tiêu 0,7455 & 0,7440.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7490, có thể tới 0,7515 & 0,7530.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1253,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1253,50 với mục tiêu 1263,00 & 1265,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1253,50, có thể tới 1251,00 & 1248,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 51,00
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 51,00 với mục tiêu 52,20 & 52,65.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 51,00, có thể tới 50,56 & 50,15.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét