Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 25-5-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1,1200
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1200 với mục tiêu 1,1265 & 1,1280.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1200, có thể tới 1,1170 & 1,1145.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI đã vượt qua đường xu thế hướng xuống.

 GBP/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1,2930 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2930 với mục tiêu 1,3005 & 1,3020.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2930, có thể tới 1,2900 & 1,2875.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 111,40. Điểm xoay: 111,40
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,40 với mục tiêu 111,90 & 112,20.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 111,40, có thể tới 111,10 & 110,80.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 111,40 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời. 

AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 0,7485 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7485 với mục tiêu 0,7520 & 0,7530.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7485, có thể tới 0,7460 & 0,7440.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

 Gold spot trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1253,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1253,50 với mục tiêu 1263,00 & 1265,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1253,50, có thể tới 1251,00 & 1248,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng. Điểm xoay: 51,00
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 51,00 với mục tiêu 52,20 & 52,65.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 51,00, có thể tới 50,56 & 50,15.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét