Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 24-5-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,1210
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1210 với mục tiêu 1,1160 & 1,1145.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1210, có thể tới 1,1245 & 1,1265.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,3005 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3005 với mục tiêu 1,2950 & 1,2935.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3005, có thể tới 1,3040 & 1,3090.
 Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 111,40
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,40 với mục tiêu 112,20 & 112,60.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 111,40, có thể tới 111,10 & 110,80.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7490 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7490 với mục tiêu 0,7440 & 0,7425.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7490, có thể tới 0,7505 & 0,7520.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 Gold spot trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1254,00 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1254,00 với mục tiêu 1245,50 & 1241,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1254,00, có thể tới 1258,00 & 1263,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 50,90
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 50,90 với mục tiêu 52,20 & 52,65.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 50,90, có thể tới 50,56 & 50,15.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét