Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 23-5-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,1215 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1215 với mục tiêu 1,1265 & 1,1300.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1215, có thể tới 1,1180 & 1,1160.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

 GBP/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,3040 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3040 với mục tiêu 1,2935 & 1,2900.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3040, có thể tới 1,3090 & 1,3120.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 111,60
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,60 với mục tiêu 110,80 & 110,25.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,60, có thể tới 112,20 & 112,60.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 AUD/USD trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng. Điểm xoay: 0,7460 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7460 với mục tiêu 0,7520 & 0,7550.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7460, có thể tới 0,7445 & 0,7425.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 Gold spot trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng. Điểm xoay: 1257,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1257,50 với mục tiêu 1265,00 & 1268,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1257,50, có thể tới 1255,00 & 1251,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

 Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 51,20
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 51,20 với mục tiêu 50,15 & 49,85.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 51,20, có thể tới 51,45 & 51,70.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét