Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 22-5-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,1165
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1165 với mục tiêu 1,1210 & 1,1245.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1165, có thể tới 1,1140 & 1,1120.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,3045. Điểm xoay: 1,3045 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3045 với mục tiêu 1,2970 & 1,2955.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3045, có thể tới 1,3090 & 1,3120.
 Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,3045 giới hạn khả năng tăng giá.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 111,05
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,05 với mục tiêu 111,75 & 112,20.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 111,05, có thể tới 110,65 & 110,25.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 AUD/USD trong ngày: quay trở xuống. Điểm xoay: 0,7470 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7470 với mục tiêu 0,7420 & 0,7410.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7470, có thể tới 0,7490 & 0,7505.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1251,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1251,00 với mục tiêu 1257,80 & 1262,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1251,00, có thể tới 1245,50 & 1241,00.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1251,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 50,15
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 50,15 với mục tiêu 51,30 & 51,70.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 50,15, có thể tới 49,85 & 49,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét