Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 2-5-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,0890 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0890 với mục tiêu 1,0925 & 1,0945.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0890, có thể tới 1,0870 & 1,0850.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng. Điểm xoay: 1,2915 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2915 với mục tiêu 1,2860 & 1,2840.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2915, có thể tới 1,2935 & 1,2965.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 USD/JPY trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng. Điểm xoay: 111,75
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,75 với mục tiêu 112,30 & 112,55.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 111,75, có thể tới 111,55 & 111,20.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 AUD/USD trong ngày: thận trọng. Điểm xoay: 0,7520 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7520 với mục tiêu 0,7560 & 0,7585.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7520, có thể tới 0,7490 & 0,7470.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.

 Gold spot trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1259,50 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1259,50 với mục tiêu 1252,00 & 1250,00.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1259,50, có thể tới 1264,00 & 1267,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tăng. Điểm xoay: 48,80
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 48,80 với mục tiêu 49,30 & 49,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 48,80, có thể tới 48,55 & 48,20.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI đã vượt qua đường xu thế hướng xuống.
Mở tài khoản để trải nghiệm tại Pepperstone: https://goo.gl/e1y30J


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét