Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 18-5-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,1095 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1095 với mục tiêu 1,1175 & 1,1210.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1095, có thể tới 1,1060 & 1,1030.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 GBP/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1,2930 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2930 với mục tiêu 1,3005 & 1,3035.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2930, có thể tới 1,2905 & 1,2880.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

 USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 111,75
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,75 với mục tiêu 110,30 & 109,90.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 111,75, có thể tới 112,20 & 112,55.
 Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 0,7415 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7415 với mục tiêu 0,7475 & 0,7490.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7415, có thể tới 0,7390 & 0,7375.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1252,00
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1252,00 với mục tiêu 1268,00 & 1272,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1252,00, có thể tới 1247,00 & 1241,00.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: mức tăng dự đoán. Điểm xoay: 48,75
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 48,75 với mục tiêu 49,50 & 50,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 48,75, có thể tới 48,47 & 48,05.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét