Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 17-5-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,1050 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1050 với mục tiêu 1,1125 & 1,1150.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1050, có thể tới 1,1015 & 1,0990.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,2895
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2895 với mục tiêu 1,2960 & 1,2980.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2895, có thể tới 1,2880 & 1,2860.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 112,90
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 112,90 với mục tiêu 112,00 & 111,80.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 112,90, có thể tới 113,20 & 113,55.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 AUD/USD trong ngày: quay trở xuống. Điểm xoay: 0,7445 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7445 với mục tiêu 0,7365 & 0,7350.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7445, có thể tới 0,7465 & 0,7490.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 Gold spot trong ngày: tiếp tục tăng. Điểm xoay: 1236,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1236,00 với mục tiêu 1251,50 & 1257,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1236,00, có thể tới 1232,50 & 1229,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 48,74
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 48,74 với mục tiêu 47,74 & 47,25.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 48,74, có thể tới 49,26 & 49,70.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét