Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 16-5-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1,0990
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0990 với mục tiêu 1,1060 & 1,1085.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0990, có thể tới 1,0960 & 1,0935.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 GBP/USD trong ngày: quay trở xuống. Điểm xoay: 1,2940 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2940 với mục tiêu 1,2860 & 1,2840.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2940, có thể tới 1,2960 & 1,2985.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 113,90
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,90 với mục tiêu 113,15 & 112,85.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 113,90, có thể tới 114,10 & 114,35.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7390. Điểm xoay: 0,7390 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7390 với mục tiêu 0,7445 & 0,7465.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7390, có thể tới 0,7365 & 0,7350.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 Gold spot trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1231,70 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1231,70 với mục tiêu 1237,30 & 1240,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1231,70, có thể tới 1229,40 & 1226,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 48,70. Điểm xoay: 48,70
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 48,70 với mục tiêu 49,70 & 50,05.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 48,70, có thể tới 48,20 & 47,75.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 48,70 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét