Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 16-5-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao. Điểm xoay: 1,0960
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0960 với mục tiêu 1,1000 & 1,1015.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0960, có thể tới 1,0935 & 1,0915.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 GBP/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật. Điểm xoay: 1,2880 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2880 với mục tiêu 1,2940 & 1,2960.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2880, có thể tới 1,2860 & 1,2840.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 113,90
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,90 với mục tiêu 113,15 & 112,85.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 113,90, có thể tới 114,10 & 114,35.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7390. Điểm xoay: 0,7390 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7390 với mục tiêu 0,7445 & 0,7465.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7390, có thể tới 0,7365 & 0,7350.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Gold spot trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng. Điểm xoay: 1230,50
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1230,50 với mục tiêu 1237,30 & 1240,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1230,50, có thể tới 1228,50 & 1226,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 48,50. Điểm xoay: 48,50
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 48,50 với mục tiêu 49,70 & 50,05.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 48,50, có thể tới 48,20 & 47,40.
 Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét