Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 15-5-2017 Phiên Mỹ

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1,0915 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0915 với mục tiêu 1,0960 & 1,0980.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0915, có thể tới 1,0900 & 1,0880.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 GBP/USD trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1,2890 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2890 với mục tiêu 1,2960 & 1,2985.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2890, có thể tới 1,2860 & 1,2840.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 USD/JPY trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng. Điểm xoay: 113,90
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,90 với mục tiêu 113,05 & 112,60.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 113,90, có thể tới 114,35 & 114,70.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 0,7380 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7380 với mục tiêu 0,7440 & 0,7460.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7380, có thể tới 0,7365 & 0,7350.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1226,50. Điểm xoay: 1226,50 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1226,50 với mục tiêu 1232,70 & 1235,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1226,50, có thể tới 1224,20 & 1222,50.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1226,50 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 48,50
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 48,50 với mục tiêu 49,45 & 49,70.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 48,50, có thể tới 48,20 & 47,75.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI đã vượt qua đường xu thế hướng xuống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét