Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Trading Central ngày 11-5-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,0900
 Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0900 với mục tiêu 1,0855 & 1,0830.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0900, có thể tới 1,0915 & 1,0935.
 Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,0900 khả năng quay về 1,0855 là rất lớn.

 GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2920. Điểm xoay: 1,2920 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2920 với mục tiêu 1,2960 & 1,2985.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2920, có thể tới 1,2900 & 1,2875.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2920 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 113,95. Điểm xoay: 113,95
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 113,95 với mục tiêu 114,40 & 114,70.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 113,95, có thể tới 113,60 & 113,40.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 0,7375 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7375 với mục tiêu 0,7330 & 0,7315.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7375, có thể tới 0,7395 & 0,7425.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 0,7330 bị vượt qua, ngắm tới 0,7315.

 Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ. Điểm xoay: 1217,00
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1217,00 với mục tiêu 1225,50 & 1228,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1217,00, có thể tới 1214,00 & 1211,00.
 Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1217,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 46,65. Điểm xoay: 46,65
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 46,65 với mục tiêu 48,00 & 48,50.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 46,65, có thể tới 46,00 & 45,50.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét