Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Trading Central ngày 7-4-2017 Phiên Âu

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm. Điểm xoay: 1,0670 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0670 với mục tiêu 1,0625 & 1,0600.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0670, có thể tới 1,0690 & 1,0705.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 GBP/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,2500 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2500 với mục tiêu 1,2450 & 1,2420.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2500, có thể tới 1,2515 & 1,2535.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 1,2450 bị vượt qua, ngắm tới 1,2420.

 USD/JPY trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 110,75
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 110,75 với mục tiêu 110,05 & 109,70.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 110,75, có thể tới 111,00 & 111,45.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 AUD/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 0,7555 
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7555 với mục tiêu 0,7510 & 0,7480.
 Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7555, có thể tới 0,7585 & 0,7605.
 Tư vấn kĩ thuật: khi 0,7510 bị vượt qua, ngắm tới 0,7480.

 Gold spot trong ngày: tiến xa hơn. Điểm xoay: 1259,00 
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1259,00 với mục tiêu 1273,00 & 1278,00.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 1259,00, có thể tới 1255,30 & 1250,30.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: tiếp tục tăng. Điểm xoay: 51,89
 Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 51,89 với mục tiêu 53,38 & 53,75.
 Phương án phụ: nếu thủng qua 51,89, có thể tới 51,31 & 50,85.
 Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét